مشخصات مدرس
ابوذر  کردی
مدرس : مهندس

تحلیلگر کسب و کار، مدیر حرفه‌ای پروژه

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.