آقای دکتر محمد بلوچی

  • دکترای مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه سمنان
  • مدیر ساختمانی شرکت کیسون
  • بیش از ۲۰ سال تجربه در صنعت ساخت و ساز
  • مدرس دانشگاه و متخصص در زمینه آموزش‌های مهارتی