رضا مرادی  مشاور و مدرس مدیریت پروژه

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) – دانشگاه تهران

داراي مدرك حرفه اي مديريت پروژه® PMP از موسسه مديريت پروژه آمريكا (PMI)

عضو فعال موسسه مديريت پروژه آمريكا (PMI)

دارای مدرک مدیریت پروژه PRINCE2® 2017 از موسسه AXELOS انگلستان

عضو فعال موسسه مدیریت پروژه AXELOS انگلستان

دارای مدرک اسکرام مستر حرفه ای PSM از موسسه اسکرام آمریکا

بیش از 18 سال تجربه کاری(در حوزه مدیریت پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی و پروژه های صنعت مس و فولاد) ، مشاوره و آموزش