برگزاری دوره‌ی مدیریت پروژه بر اساس مفاهیم PMBOK7th از 20 مهر ماه، تخفیف 40 درصدی شرکت در دوره به همراه اعطای مدرک معتبر از انجمن مدیریت پروژه ایران

برگزاری دوره‌ی مدیریت پروژه بر اساس مفاهیم PMBOK7th از 20 مهر ماه، تخفیف 40 درصدی شرکت در دوره به همراه اعطای مدرک معتبر از انجمن مدیریت پروژه ایران

مفاهیم جدید مدیریت پروژه در این دوره‌ی آموزشی بیان می‌گردد، علاقمندان به شرکت در آزمون PMP می‌توانند با شرکت در این دوره‌ی آموزشی با مفاهیم جدید مرتبط با مدیریت پروژه آشنا شوند.

اگر قصد شرکت در یک دوره‌ی اقتصادی و ارتقای دانش خود در زمینه مدیریت پروژه را دارید، می توانید با وارد نمودن کد تخفیف PMBOKMHER از تخفیف 40 درصدی شرکت در دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK 7th تا تاریخ 20 مهر ماه برخوردار گردید. در این دوره‌ی آموزشی، مفاهیم جدید مرتبط با مدیریت پروژه شامل اصول مدیریت پروژه، دامنه‌های عملکردی مدیریت پروژه، متناسب سازی، مدل‌ها و روش‌ها و مستدنات مدیریت پروژه آشنا خواهید شد. 

این دوره‌ی آموزشی به صورت عملیاتی با تعریف یک پروژه نمونه و پرداخت به برخی از تست‌های مشابه آزمون PMP، کمک شایانی به ارتقای دانش مدیریت پروژه شما می‌نماید. 

شرکت در این دوره‌ی آموزشی به علاقمندان شرکت در آزمون مدیریت حرفه‌ای پروژه توصیه می‌گردد. 

در پایان این دوره مدرک معتبر شرکت در این دوره‌ی آموزشی از طرف انجمن مدیریت پروژه ایران اعطا خواهد شد. 

اخبار