برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد®PMBOK

برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد®PMBOK

دوره آموزشی با حضور عزیزان از شرکت‌های پتروشیمی آریا ساسول و زاگرس

یکی از بهترین راه‌های یادگیری استاندارد ®PMBOK  ایجاد رویکرد فرآیندی بر اساس چرخه حیات در آموزش این استاندارد است. دوره تدوین شده مدیریت پروژه بر اساس ویرایش ششم این استاندارد با حضور عزیزان از شرکت‌های شرکت پلیمر آریا ساسول و پتروشیمی زاگرس با همکاری با شرکت زیما در تهران برگزار گردید. 

اخبار