برگزاری اولین دوره‌ی حضوری مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020 در هلدینگ کیسون

برگزاری اولین دوره‌ی حضوری مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020 در هلدینگ کیسون

راهنمای مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020 یکی از مهمترین رویکردهای رایجی است که هر سازمانی برای رشد و توسعه سیستمی در حوزه مدیریت پروژه می‌تواند برای دستیابی به موفقیت در اجرای پروژه از آن استفاده بنماید.

اولین قدمی که برای ایجاد تغییر در سازمان بر می‌دارید، بسیار مهم است. اگر چشم انداز مناسبی برای ایجاد تغییرات تعیین نکرده‌اید و برنامه‌ی جامعی برای آموزش و فراگیری مفاهیم در سازمان تهیه ننموده‌اید، مطمئن باشید که در ایجاد تغییرات با چالش‌های فراوانی مواجه خواهید شد. سرعت تغییرات در کسب و کارها و لزوم داشتن رویکرد جهانی، باعث شده است که سازمان‌ها هر روز بیشتر از دیروز به فکر توسعه سیستمی و فردی در سازمان خود بیاندیشند. ایزو 21502 به عنوان جدیدترین استانداردی که سازمان جهانی استاندارد به عنوان راهنمای مدیریت پروزه تدوین کرده است، یکی از بهترین منابع برای آموزش و تبیین مفاهیم مرتبط با سیستم مدیریت پروژه است. ترکیب این سیستم با سایر سیستم‌های مدیریتی نظیر ایزو 9001، مدیریت کیفیت و ایزو 31000، مدیریت ریسک و یکپارچه نمودن این مفاهیم با محتوای جدید استاندارد PMBOK7th می‌تواند راهگشای پیشرفت و توسعه بسیاری از سازمان‌ها باشد. 

دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ایزو 21502 با حضور فعالانه دوستان عزیز در شرکت کیسون در حال برگزاری است. به امید روزی که تمامی شرکت‌های ایرانی برای ارتقا و ورود به بازارهای جهانی با انگیزه بیشتری آماده گردند. 

اخبار