وبینار درس آموخته‌های ممیزی بر اساس چهارچوب‌های استاندارد مدیریت پروژه، ایزو 21502 ویرایش 2020 و ایجاد تغییر در مدیریت سازمان‌ها ISO 21502: 2020 Guidance on project management

وبینار درس آموخته‌های ممیزی بر اساس چهارچوب‌های استاندارد مدیریت پروژه، ایزو 21502 ویرایش 2020 و ایجاد تغییر در مدیریت سازمان‌ها ISO 21502: 2020 Guidance on project management

دسترسی به محتوای ویدیویی این وبینار آموزشی ایجاد گردید. برای آشنایی بیشتر با استاندارد ایزو 21502 می‌توانید از این ویدیو استفاده نمایید.

بسیاری از سازمان‌ها برای کسب منفعت و تعالی سازمان خود هر ساله پروژه‌های بیشماری را انجام می‌دهند. چرا بسیاری از سازمان‌ها در دستیابی به موفقیت و کسب منافعی که از اجرای پروژه متصور بودند، موفقیت به دست نمی‌آورند؟ آیا استفاده از چهارچوب‌های استاندارد مدیریت پروژه و انجام ممیزی داخلی و خارجی در موفقیت سازمان برای دستیابی به اهداف پروژه و تعالی سیستم مدیریت پروژه موثر است؟ در این وبینار تجربیات به دست آمده طی 7 سال اخیر و به ویژه ممیزی‌های صورت پذیرفته در یک سال اخیر با استفاده از چهارچوب استاندارد ایزو 21502 ویرایش 2020،  با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشته می‌شود. 

سرفصل‌های وبینار

¨ معرفی کوتاهی از استاندارد ایزو 21502

¨ آشنایی کوتاه با ممیزی سیستم‌های مدیریتی

¨ آشنایی با مباحث مرتبط با ممیزی سیستم‌های مدیریتی

¨ روند سازمان‌هایی که از چهارچوب استاندارد برای استقرار سیستم مدیریتی استفاده می‌نمایند و درس آموخته‌های ممیزی‌های سال 1400 بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020

¨ متدولوژی مدیریت پروژه و متناسب سازی فرآیندها

¨ استفاده از چهارچوب‌های استاندارد برای ایجاد تغییر در سازمان‌ها و بهره گیری از مدل‌های تغییر 

سوالات متداول

آیا پس از استقرار سیستم مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 گواهینامه برای سازمان صادر می‌گردد؟

بله، با انجام ممیزی خارجی توسط سازمان‌های گواهی دهنده امکان صدور گواهینامه وجود دارد. این گواهینامه به صورت Local برای شرکت‌ها صادر می‌گردد.

برای ممیز شدن چه الزاماتی وجود دارد؟ آیا ممیزی در سازمان پروژه محور نیاز به تجربه خاصی دارد؟

باید در دوره‌های ممیزی و سرممیزی بر اساس ایزو 19011 شرکت نمایید و تجربه ممیزی داخلی در سازمان خود داشته باشید. برای ممیزی از یک سازمان پروژه محور شما باید نسبت به صنعت سازمان مرتبط و همچنین استانداردهای مدیریت پروژه مسلط باشید.

لینک دسترسی به ویدوی دوره:

https://eseminar.tv/wb61521

اخبار