دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500، شرکت تهران فرآیند دنا

دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500، شرکت تهران فرآیند دنا

برگزاری دوره آموزشی کاربردی مدیریت پروژه، جلسه پایانی آذر ماه 98

دوره بسیار خوبی را در کنار دوستان عزیز در شرکت تهران فرآیند دنا داشتیم. یک دوره کاربردی با شرکت کنندگانی فعال وعلاقه مند. 

با آرزوی موفقیت برای همه دوستان عزیز که در این دوره حضور داشتند. 

 

اخبار