برگزاری دوره مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015 و الزامات ممیزی داخلی

برگزاری دوره مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015 و الزامات ممیزی داخلی

دوره آموزشی آشنایی با مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی با حضور گرم دوستان عزیز در انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار شد.

الزامات مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001 به جرات سر منشا ایجاد بسیاری از استانداردها است که به سازمانها در ایجاد و رشد یک کسب و کار موفق کمک شایانی می نماید. 

دوره آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر اساس ایزو 9001 که به همت کمیته برنامه و بودجه انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار گردید، یکی از مهمترین اقداماتی است که در سال 1400 برای حرکت به سمت بهبود مستمر صورت پذیرفته است. 

با توجه به اهداف استراتژیک انجمن مدیریت پروژه در تطابق فعالیتهای آن با استانداردهای بین المللی نظیر ISO 17021 و   ISO 17024 ، و ورود به بازارهای بین المللی در جذب مشتری، اولین قدم در استقرار استاندارد مدیریت کیفیت با آموزش دوستان عزیز از کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف برگزار گردید. 

 

اخبار