برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات و ممیزی داخلی مدیریت دانش بر اساس ایزو ۳۰۴۰۱ ویرایش ۲۰۱۸

دوره ی آموزشی آشنایی و الزامات ممیزی داخلی مدیریت دانش بر اساس ایزو ۳۰۴۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ در گروه صنعتی بارز با حضور گرم و پر شور متخصصین و مدیران این شرکت برگزار گردید. 

در این دوره آموزشی که با تدریس جناب آقای مهندس لطفعلی زندیه برگزار شد، مفاهیم کلیدی مدیریت دانش و ارتباط آن با اهداف استراتژیک و سایر فرایندهای کسب و کار سازمان به همراه نکات اصلی مرتبط با ممیزی داخلی بر اساس الزامات این استاندارد تشریح گردید. 

در این دوره آموزشی؛ پس از اتمام دوره به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر از شرکت DQS, آلمان اعطا گردید. 

گروه صنعتی بارز با برگزاری این دوره ، یکی از مهمترین گامهای خود، برای اطمینان از استقرار مدیریت دانش را با آموزش ممیزان داخلی برداشت. سنجش عملکرد مدیریت دانش بر اساس یک چهارچوب استاندارد یکی از مهمترین مسایلی است که برای استقرار مدیریت دانش باید صورت پذیرد. استفاده از مفاهیم مدیریت پروژه در استقرار مدیریت دانش و حفظ آن در سازمان یکی از مهمترین نکات کلیدی است که در این دوره تشریح گردید.