برگزاری دوره‌ی جامع مدیریت پروژه و آمادگی آزمون PMP

سعی کنید در هر زمانی بر مهارت‌های فردی خود بیافزایید، هر روز زمانی را حداقل یک ساعت به مطالعه در خصوص صنعتی که در آن مشغول به فعالیت هستید اختصاص دهید. منظم باشید و روزانه برای خود برنامه ریزی شخصی داشته باشد. یکی از مهمترین عوامل موفقیت شما سختکوشی و درست فکر نمودن است. 

فرق نمی‌کند که در چه صنعتی مشغول به فعالیت هستید، به هر حال برای توسعه نیاز به اجرای پروژه خواهید داشت. اگر دی یک سازمان پروژه می‌کنید، ضرورت یادگیری مدیریت پروژه برای شما بیشتر است. 

در دوره زمستانی مدیریت پروژه ،مفاهیم مدیریت پروژه به مدت 90 ساعت به شما آموزش داده می‌شود. دوستانی که علاقمند به شرکت در آزمون PMP هستند، فصل به فصل تست می‌زنند و برای آمادگی بیشتر، ویدیوهای دوره از طریق سیستم مدیریت یادگیری اختصاصی در اختیار شما قرار می‌گیرد. 

موفقیت به سادگی به دست نمی‌آید. خود را برای یک شروع جدی و یادگیری مدیریت پروژه آماده نمایید.