برگزاری دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020 در شرکت فناوران پارسیان

دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 به همراه چکیده ای از مفاهیم مرتبط با ویرایش جدید ایزو 21500، در شرکت فناوران پارسیان برگزار گردید. 

تغییراتی که در این استاندارد ایجاد شده است، ضرورتی را ایجاد می‌نماید که سازمان‌ها زودتر به آموزش این مفاهیم برای بهبود کسب و کار خود بپردازند. شفاف شدن نقش‌ها و مسئولیت‌ها در لایه‌های مختلف سازمانی و تاکید بر در نظر گرفتن مدیریت منافع در طول چرخه حیات پروژه از جمله مواردی است که استقرار این ساز و کار را در سازمان‌ها جذاب می‌نماید. 

در دوره برگزار شده، مفاهیم مرتبط مدیریت پروژه که در ایزو 21502 مطرح شده است تشریح گردید. در کنار آن نکاتی که نیاز است هر سازمان برای استقرار این استاندارد بداند بیان شد. 

با توجه به همسویی این استاندارد با تغییرات مطرح شده در آزمون PMP، نکات مرتبط با مفاهیم مدیریت پروزه از این منظر نیز بررسی گردید. 

همانطور که مستحضرید، استاندارد PEB و معیارهای آن که اکنون به عنوان مبنایی برای ارزیابی پروزه‌ها در جایزه ملی مدیریت پروژه در نطر گرفته می‌شود بر اساس ویرایش قبلی ایزو 21500 در نظر گرفته شده است. تغییر در استاندارد ایزو 21502 و مفاهیم آن اثر بسیار مطلوبی بر معیارهای سرآمدی پروژه‌ها خواهد داشت.