برگزاری دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK با همکاری گروه آموزش و مشاورین پارسه در شرکت همگر توس

برگزاری دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK با همکاری گروه آموزش و مشاورین پارسه در شرکت همگر توس

برگزاری اولین دوره حضوری- آنلاین مدیریت پروژه در شرکت همگر توس

با همکاری صورت گرفته با گروه آموزشی و مشاورین پارسه، اولین دوره آموزشی مدیریت پروژه در یکی از شرکتهای مرتبط با گروه پارت لاستیک، شرکت همگر توس در حال اجرا است. دوره‌ای که با استفاده از مفاهیم مدیریت پروژه تاثیر بسیار مثبتی بر روند اجرای پروژه‌ها در این شرکت خواهد داشت.

با امید موفقیت تمامی شرکت‌های ایرانی 

اخبار