برگزاري دوره آنلاين مديريت پروژه بر اساس ايزو 21500، ويرايش 2012

برگزاري دوره آنلاين مديريت پروژه بر اساس ايزو 21500، ويرايش 2012

دوره کاربردي مدريريت پروژه بر اساس ايزو 21500

امروزه بسياري از شرکت‌ها تمايل پيدا نموده‌اند که استاندارد ايزو 21500 را در سازمان خود استقرار دهند. علت اين مساله را مي‌توان به ساده بودن آن نسبت به استاندارد PMBOK و راحت‌تر بودن درک برخي مفاهيم آن براي بسياري از کارکنان عنوان نمود. اين استاندارد يک راهنما براي مديريت پروژه است و برخي از شرکتهاي گواهي دهنده، با انجام مميزي از شرکت‌ها، گواهي استقرار اين استاندارد را در سازمان‌ها توصيه مي‌نمايند. 

با بروز رساني استاندارد PEB  توسظ IPMA جهاني، يکي از اصلي‌ترين معيارهاي مرتبط با سرآمدي پروژه‌ها، استفاده از فرآيندهاي عنوان شده در استاندارد ايزو 21500 اشاره شده است. به علاوه اينجانب با تجربه به دست آمده از مميزي بسياري از سازمان‌ها که طي چند سال اخير اقدام به استقرار اين استاندارد نموده‌اند، رشد و تعالي سيستمي را در اين شرکت‌ها کاملا حس نموده‌ام. 

گاهي اجراي چند اصلاح کوچک در فرآيندهاي مديريت پروژه سبب تغييرات بسيار بزرگ براي يک شرکت و کسب موفقيت در اجراي يک پروژه شده است. از طرفي به نظر استقرار اين استاندارد در بدنه حاکميتي اجراي پروژه‌هاي کشور به علت شکست‌هاي بسيار زيادي که در اجراي پروژه‌هاي ملي و حتي پروژه‌هاي کوچک استاني داشته‌ايم ضروري به نظر مي‌رسد. اگر در انتخاب يک پروژه،  تشخيص اوليه منافع اجراي يک پروژه و انجام مطالعه صحيح امکان سنجي به درستي عمل نماييم، استفاده از ديدگاه فرآيندي در اجراي پروژه مي‌تواند ما را در رسيدن به اهداف پروژه به شکل مطلوبي ياري نمايد. 

از طرفي بسياري از شرکت‌ها با ايجاد دفاتر مديريت پروژه سعي در بهبود عملکرد خود داشته‌اند که شايد قرار گرفتن يک فرآيند مميزي داخلي بر اساس فرآيندهاي اين استاندارد بتواند مسير روشن‌تري را براي کنترل سلامت اجراي پروژه براي هر يک از شرکت‌ها ايجاد نمايد. 

گاهي از مواقع انجام مميزي توسط تيم مميزي يک شرکت به علت بوجود آمدن اختلافات و يا مسائل حاشيه‌اي به صلاح نباشد، در اين صورت مي‌توان از خدمات شرکت‌هاي مشاوره‌اي تخصصي مديريت پروژه و يا شرکت‌هاي مميزي شخص ثالث بهره برد. 

به اميد روزي که رهبران سازمان‌ها با حمايت بيشتر از آموزش، يادگيري و تعالي مسير بهتري را براي پيشرفت سازمان خود انتخاب نمايد. 

اخبار