جلسه اختتامیه ممیزی مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500

جلسه اختتامیه ممیزی مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500

افزایش سلامت اجرای پروژه با انجام ممیزیهای دوره ای

گاهی سازمانها فکر میکنند که داشتن روشهای اجرایی متعدد و یک متدولوژی جامع موفقیت اجرای پروژه را تضمین مینماید. به نظر من کاملا تصور اشتباهی است. داشتن یک روش اجرایی مفصل نشان از بلوغ یک سازمان برای اجرای یک پروژه نیست. زمانی میتوانیم به موفقیت یک پروژه اطمینان یابیم که فرایندهای مدیریت پروژه به خوبی استقرار یافته و تیم مدیریت پروژه فرایندها را با توجه به شاخصهای کلیدی عملکرد هدایت نماید. نقش دفتر مدیریت پروژه و مدیر پروژه برای تهیه یک متدولوژی متناسب با اجرای هر پروژه بسیار حیاتی است. با یک برنامه ریزی بسیار خوب میتوان بر اساس چرخه حیات پروژه ممیزیهای ویژه ای را اجرا نمود و با رفع موارد دارای مشکل به بهبود عملکرد پروژه کمک کرد. 

جلسه ممیزی مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500 در شرکت فناوران پارسیان برگزار گردید. با آرزوی موفقیت برای دوستان خوبم در این شرکت.

اخبار
برگزاری دوره آنلاین کاربردی مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500 در شرکت سازه پردازی ایران
به راحتی از خانه، محل کار یا سایت اجرایی می‌توانید در دوره آموزشی شرکت کنید
دريافت پلتفرم رايگان تست، امتحان®PMP
اگر براي آزمون حرفه‌اي مديريت پروژه آماده هستيد، با ارسال يک ايميل به ما از پلتفرم تست رايگان استفاده نماييد
برگزاري دوره آنلاين مديريت پروژه بر اساس ايزو 21500، ويرايش 2012
دوره کاربردي مدريريت پروژه بر اساس ايزو 21500
فرایند 120 روزه آموزش و یادگیری مدیریت پروژه
آموزش استاندارد مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون®PMP
شیوه جدید کسب آمادگی برای شرکت در آزمون مدیریت حرفه ای پروژه ®PMP
کسب موفقیت در آزمون حرفه ای مدیریت پروژه با ارایه خدمات مشاوره آموزشی و برنامه ریزی مطالعه و تست
جلسه اختتامیه ممیزی مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500
افزایش سلامت اجرای پروژه با انجام ممیزیهای دوره ای
شروع برگزاری دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500
استقرار فرایندهای مدیریت پروژه و موفقیت سازمانها
برگزاری دوره ممیزی از پروژه بر اساس ایزو 21500 در شرکت BRS
دوره ممیزی پروژه بر اساس ایزو 21500 برای جمعی از سرممیزان سیستم‌های مدیریتی و مشاوران سیستم‌های مدیریتی
برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد®PMBOK
دوره آموزشی با حضور عزیزان از شرکت‌های پتروشیمی آریا ساسول و زاگرس
دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500، شرکت تهران فرآیند دنا
برگزاری دوره آموزشی کاربردی مدیریت پروژه، جلسه پایانی آذر ماه 98
جلسه اختتامیه
جلسه اختتامیه