شروع برگزاری دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500

شروع برگزاری دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500

استقرار فرایندهای مدیریت پروژه و موفقیت سازمانها

امروزه بسیاری از سازمانها تولید را بر اساس یک قرارداد و یا پروژه ای که از طرف مشتری درخواست شده است انجام میدهند. اگر سازمان شرایط اجرای پروژه را در یک سازمان تولید محور تغییر ندهد ممکن است ساختار سازمانی واحدی سبب کندی اجرای پروژه و عدم موفقیت در دستیابی به اهداف پروژه شود. سازمانهای پیشرو هر گونه تغییر در سازمان خود را به صورت پروژه تعریف مینمایند. استقرار فرایندهای مدیریت پروژه نقش به سزایی در موفقیت سازمانها دارد. برگزاری یک دوره آموزشی مدیریت پروژه شروعی برای منظم نمودن رشد یک سازمان است. 

امروز برای برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500 در خدمت عزیزان در شرکت قطعات یدکی ایران بودم. با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان. 

اخبار
برگزاری دوره آنلاین کاربردی مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500 در شرکت سازه پردازی ایران
به راحتی از خانه، محل کار یا سایت اجرایی می‌توانید در دوره آموزشی شرکت کنید
دريافت پلتفرم رايگان تست، امتحان®PMP
اگر براي آزمون حرفه‌اي مديريت پروژه آماده هستيد، با ارسال يک ايميل به ما از پلتفرم تست رايگان استفاده نماييد
برگزاري دوره آنلاين مديريت پروژه بر اساس ايزو 21500، ويرايش 2012
دوره کاربردي مدريريت پروژه بر اساس ايزو 21500
فرایند 120 روزه آموزش و یادگیری مدیریت پروژه
آموزش استاندارد مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون®PMP
شیوه جدید کسب آمادگی برای شرکت در آزمون مدیریت حرفه ای پروژه ®PMP
کسب موفقیت در آزمون حرفه ای مدیریت پروژه با ارایه خدمات مشاوره آموزشی و برنامه ریزی مطالعه و تست
جلسه اختتامیه ممیزی مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500
افزایش سلامت اجرای پروژه با انجام ممیزیهای دوره ای
شروع برگزاری دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500
استقرار فرایندهای مدیریت پروژه و موفقیت سازمانها
برگزاری دوره ممیزی از پروژه بر اساس ایزو 21500 در شرکت BRS
دوره ممیزی پروژه بر اساس ایزو 21500 برای جمعی از سرممیزان سیستم‌های مدیریتی و مشاوران سیستم‌های مدیریتی
برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد®PMBOK
دوره آموزشی با حضور عزیزان از شرکت‌های پتروشیمی آریا ساسول و زاگرس
دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500، شرکت تهران فرآیند دنا
برگزاری دوره آموزشی کاربردی مدیریت پروژه، جلسه پایانی آذر ماه 98
جلسه اختتامیه
جلسه اختتامیه