• ایزو 21502
 • آزمون PMP
 • PMBOK7th
 • PMBOK40
 • risk
 • PMP2

دوره ها

 • دوره‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1401/3/28
  دوره‌ی 504 نکته 504 تست آزمون PMI-ACP
  دوره‌ی 504 نکته 504 تست آزمون PMI-ACP

  تاریخ شروع: 1401/2/25
  دوره‌ی آمادگی آزمون®PMP بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره‌ی آمادگی آزمون®PMP بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1401/2/26
  وبینار آشنایی مقدماتی با مفاهیم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th و آمادگی آزمون ®PMP
  وبینار آشنایی مقدماتی با مفاهیم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th و آمادگی آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1401/2/5
  دوره مسترکلاس پریماورا، Master Class Primavera P6
  دوره مسترکلاس پریماورا، Master Class Primavera P6

  تاریخ شروع: 1401/1/20
  دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK ویرایش هفتم
  دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK ویرایش هفتم

  تاریخ شروع: 1401/1/28
 • دوره‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1401/3/28
  دوره‌ی 504 نکته 504 تست آزمون PMI-ACP
  دوره‌ی 504 نکته 504 تست آزمون PMI-ACP

  تاریخ شروع: 1401/2/25
  دوره‌ی آمادگی آزمون®PMP بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره‌ی آمادگی آزمون®PMP بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1401/2/26
 • دوره‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1401/3/28
  دوره‌ی 504 نکته 504 تست آزمون PMI-ACP
  دوره‌ی 504 نکته 504 تست آزمون PMI-ACP

  تاریخ شروع: 1401/2/25
  دوره‌ی آمادگی آزمون®PMP بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره‌ی آمادگی آزمون®PMP بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1401/2/26
  وبینار آشنایی مقدماتی با مفاهیم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th و آمادگی آزمون ®PMP
  وبینار آشنایی مقدماتی با مفاهیم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th و آمادگی آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1401/2/5
  دوره مسترکلاس پریماورا، Master Class Primavera P6
  دوره مسترکلاس پریماورا، Master Class Primavera P6

  تاریخ شروع: 1401/1/20
  دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK ویرایش هفتم
  دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK ویرایش هفتم

  تاریخ شروع: 1401/1/28
  کارگاه آموزشی رایگان مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7th
  کارگاه آموزشی رایگان مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7th

  تاریخ شروع: 1400/11/18
  دوره آنلاین و کاربردی نرم افزار تخصصی MSP
  دوره آنلاین و کاربردی نرم افزار تخصصی MSP

  تاریخ شروع: 1400/11/10
   دوره آنلاین و کاربردی نرم افزار تخصصی MSP
  دوره آنلاین و کاربردی نرم افزار تخصصی MSP

  تاریخ شروع: 1400/11/10
  دوره‌ آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره‌ آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1400/11/20
  دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502
  دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502

  تاریخ شروع: 1400/10/11
  دوره جامع مدیریت پروژه و آمادگی آزمون ICB4 جهت دریافت مدرک بین المللی IPMA Level D
  دوره جامع مدیریت پروژه و آمادگی آزمون ICB4 جهت دریافت مدرک بین المللی IPMA Level D

  تاریخ شروع: 1400/10/8
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/10/2
  دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015
  دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015

  تاریخ شروع: 1400/8/27
  دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015
  دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015

  تاریخ شروع: 1400/8/27

مدرسان

اخبار و بلاگ