• 1
 • تصویر شماره 7
 • 3
 • تصویر 2
 • تصویر 6
 • PMO Dashboard

دوره های آموزشی

 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت
  ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

  تاریخ شروع: 1399/9/6
  دوره آشنايي با PMBOK و آمادگي آزمون PMP
  دوره آشنايي با PMBOK و آمادگي آزمون PMP

  تاریخ شروع: 1399/9/9
  دوره آموزش PMBOK و آمادگي آزمون PMP
  دوره آموزش PMBOK و آمادگي آزمون PMP

  تاریخ شروع: 1399/7/26
  آشنايي با مديريت پروژه چابک
  آشنايي با مديريت پروژه چابک

  تاریخ شروع: 1399/7/20
  دوره کاربردی و آنلاین ابزارها و تکنیکهای مدیریت پروژه
  دوره کاربردی و آنلاین ابزارها و تکنیکهای مدیریت پروژه

  تاریخ شروع: 1399/7/24
  ابزارها و تکنیکهای مدیریت پروژه
  ابزارها و تکنیکهای مدیریت پروژه

  تاریخ شروع: 1399/7/24
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت
  ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

  تاریخ شروع: 1399/9/6
  دوره آشنايي با PMBOK و آمادگي آزمون PMP
  دوره آشنايي با PMBOK و آمادگي آزمون PMP

  تاریخ شروع: 1399/9/9
  آشنايي با مديريت پروژه چابک
  آشنايي با مديريت پروژه چابک

  تاریخ شروع: 1399/7/20
  دوره آموزش آنلاين مديريت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK و آمادگي آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاين مديريت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK و آمادگي آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1399/7/3
  دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP
  دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1399/6/6
  دوره مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP
  دوره مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1399/6/10
 • دوره آموزش PMBOK و آمادگي آزمون PMP
  دوره آموزش PMBOK و آمادگي آزمون PMP

  تاریخ شروع: 1399/7/26
  دوره کاربردی و آنلاین ابزارها و تکنیکهای مدیریت پروژه
  دوره کاربردی و آنلاین ابزارها و تکنیکهای مدیریت پروژه

  تاریخ شروع: 1399/7/24
  ابزارها و تکنیکهای مدیریت پروژه
  ابزارها و تکنیکهای مدیریت پروژه

  تاریخ شروع: 1399/7/24
  kimia
  kimia

  تاریخ شروع: 1399/5/22
  دوره آنلاین و کاربردی مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500
  دوره آنلاین و کاربردی مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500

  تاریخ شروع: 1399/5/28
  ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK
  ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK

  تاریخ شروع: 1399/5/23

مدرسان

اخبار و بلاگ