• ایزو 21502
 • آزمون PMP
 • پمباک 7 شهریور
 • تصویر 2
 • تصویر 6
 • risk
 • 8

دوره ها

 • دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/6/31
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/6/27
  آموزش کاربردی مفاهیم کنترل پروژه در پروژه‌های مهندسی، خرید و احداث
  آموزش کاربردی مفاهیم کنترل پروژه در پروژه‌های مهندسی، خرید و احداث

  تاریخ شروع: 1400/6/4
  دوره آنلاین آمادگی آزمون ®PMP
  دوره آنلاین آمادگی آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/6/22
  دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1400/6/25
  دوره‌ی آموزشی کاربردی نرم افزار MSP
  دوره‌ی آموزشی کاربردی نرم افزار MSP

  تاریخ شروع: 1400/5/10
 • دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/6/31
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/6/27
  دوره آنلاین آمادگی آزمون ®PMP
  دوره آنلاین آمادگی آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/6/22
  دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1400/6/25
  دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1400/5/18
  دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020
  دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020

  تاریخ شروع: 1400/3/8
 • آموزش کاربردی مفاهیم کنترل پروژه در پروژه‌های مهندسی، خرید و احداث
  آموزش کاربردی مفاهیم کنترل پروژه در پروژه‌های مهندسی، خرید و احداث

  تاریخ شروع: 1400/6/4
  دوره‌ی آموزشی کاربردی نرم افزار MSP
  دوره‌ی آموزشی کاربردی نرم افزار MSP

  تاریخ شروع: 1400/5/10
  دوره آموزشی ®PMI-PBA
  دوره آموزشی ®PMI-PBA

  تاریخ شروع: 1400/5/15
  دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1400/5/18
  وبینار : لحظۀ دیدار ِ مدیریت ریسک
  وبینار : لحظۀ دیدار ِ مدیریت ریسک

  تاریخ شروع: 1400/4/9
  دوره برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار تخصصی پریماورا
  دوره برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار تخصصی پریماورا

  تاریخ شروع: 1400/4/13

مدرسان

اخبار و بلاگ