دوره ها

دوره‌ی  504 نکته 504 تست آزمون PMI-ACP
دوره‌ی 504 نکته 504 تست آزمون PMI-ACP

تاریخ شروع: 1401/2/25
دوره‌ی آمادگی آزمون®PMP بر اساس استاندارد PMBOK®7th
دوره‌ی آمادگی آزمون®PMP بر اساس استاندارد PMBOK®7th

تاریخ شروع: 1401/2/26
وبینار آشنایی مقدماتی با مفاهیم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th و آمادگی آزمون ®PMP
وبینار آشنایی مقدماتی با مفاهیم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th و آمادگی آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1401/2/5
دوره مسترکلاس پریماورا، Master Class Primavera P6
دوره مسترکلاس پریماورا، Master Class Primavera P6

تاریخ شروع: 1401/1/20
دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK ویرایش هفتم
دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK ویرایش هفتم

تاریخ شروع: 1401/1/28
کارگاه آموزشی رایگان مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7th
کارگاه آموزشی رایگان مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7th

تاریخ شروع: 1400/11/18
دوره آنلاین و  کاربردی نرم افزار تخصصی MSP
دوره آنلاین و کاربردی نرم افزار تخصصی MSP

تاریخ شروع: 1400/11/10
 دوره آنلاین و  کاربردی نرم افزار تخصصی MSP
دوره آنلاین و کاربردی نرم افزار تخصصی MSP

تاریخ شروع: 1400/11/10
دوره‌ آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
دوره‌ آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

تاریخ شروع: 1400/11/20