دوره ها

ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK
ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK

تاریخ شروع: 1399/5/23
تست. درگاه بانکی
تست. درگاه بانکی

تاریخ شروع: 1399/5/4
دوره آنلاین مدیریت پروژه کاربردی بر اساس ایزو 21500
دوره آنلاین مدیریت پروژه کاربردی بر اساس ایزو 21500

تاریخ شروع: 1399/6/6
دوره مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP
دوره مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1399/6/10
تست شماره 3 ورود به دوره آموزشی مدیریت پروژه
تست شماره 3 ورود به دوره آموزشی مدیریت پروژه

تاریخ شروع: 1399/4/11
تست شماره 2
تست شماره 2

تاریخ شروع: 1399/4/11
تست ورود به دوره آموزشی
تست ورود به دوره آموزشی

تاریخ شروع: 1399/4/11
آموزش نحوه ورود به سامانه برای شروع کلاس آنلاین
آموزش نحوه ورود به سامانه برای شروع کلاس آنلاین

تاریخ شروع: 1399/4/11
آموزش مقدماتی نحوه استفاده از سامانه برای دوره ایزو 21500
آموزش مقدماتی نحوه استفاده از سامانه برای دوره ایزو 21500

تاریخ شروع: 1399/4/11