دوره ها

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK
دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK

تاریخ شروع: 1399/9/9
دوره آموزش PMBOK و آمادگي آزمون PMP
دوره آموزش PMBOK و آمادگي آزمون PMP

تاریخ شروع: 1399/7/26
آشنايي با مديريت پروژه چابک
آشنايي با مديريت پروژه چابک

تاریخ شروع: 1399/7/20
دوره کاربردی و آنلاین ابزارها و تکنیکهای مدیریت پروژه
دوره کاربردی و آنلاین ابزارها و تکنیکهای مدیریت پروژه

تاریخ شروع: 1399/7/24
ابزارها و تکنیکهای مدیریت پروژه
ابزارها و تکنیکهای مدیریت پروژه

تاریخ شروع: 1399/7/24
دوره آموزش آنلاين مديريت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK و آمادگي آزمون ®PMP
دوره آموزش آنلاين مديريت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK و آمادگي آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1399/7/3
kimia
kimia

تاریخ شروع: 1399/5/22
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK  و آمادگی آزمون ®PMP
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1399/6/6
دوره آنلاین و کاربردی مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500
دوره آنلاین و کاربردی مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500

تاریخ شروع: 1399/5/28