دوره ها

کارگاه آنلاین نرم افزار تخصصی پریماورا
کارگاه آنلاین نرم افزار تخصصی پریماورا

تاریخ شروع: 1400/1/15
دوره مدیریت ریسک بر اساس ایزو 31000 ویرایش 2018
دوره مدیریت ریسک بر اساس ایزو 31000 ویرایش 2018

تاریخ شروع: 1400/2/4
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه Agile Practice
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه Agile Practice

تاریخ شروع: 1400/1/29
PMBOK® and PMP® training practical course
PMBOK® and PMP® training practical course

تاریخ شروع: 1400/1/5
 PMP® Certification Training Live Course
PMP® Certification Training Live Course

تاریخ شروع: 1400/1/17
دوره  آنلاین و کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ایزو 21502 ویرایش 2020
دوره آنلاین و کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ایزو 21502 ویرایش 2020

تاریخ شروع: 1400/1/18
دوره آموزش ®PMBOK و آمادگي آزمون ®PMP
دوره آموزش ®PMBOK و آمادگي آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/1/16
دوره مدیریت ریسک بر اساس ایزو 31000 ویرایش 2018
دوره مدیریت ریسک بر اساس ایزو 31000 ویرایش 2018

تاریخ شروع: 1399/12/14
دوره آموزش ®PMBOK و آمادگي آزمون ®PMP مطابق تغییرات 2021
دوره آموزش ®PMBOK و آمادگي آزمون ®PMP مطابق تغییرات 2021

تاریخ شروع: 1399/11/23