دوره ها

دوره جامع مفاهیم مدیریت ریسک، بر اساس استاندارد ایزو 31000 ویرایش 2018
دوره جامع مفاهیم مدیریت ریسک، بر اساس استاندارد ایزو 31000 ویرایش 2018

تاریخ شروع: 1400/2/26
دوره آموزشی آنلاین مدیریت حرفه‌ای پروژه بر اساس ICB4،
دوره آموزشی آنلاین مدیریت حرفه‌ای پروژه بر اساس ICB4،

تاریخ شروع: 1400/2/20
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/4/5
دوره مجازی مدیریت ریسک بر اساس ایزو 31000
دوره مجازی مدیریت ریسک بر اساس ایزو 31000

تاریخ شروع: 1400/2/13
کارگاه نرم افزار تخصصی MSP
کارگاه نرم افزار تخصصی MSP

تاریخ شروع: 1400/2/25
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/2/29
دوره آموزش آفلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile
دوره آموزش آفلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile

تاریخ شروع: 1400/2/29
دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس مفاهیم ایزو 21500:2021 و ایزو 21502:2020
دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس مفاهیم ایزو 21500:2021 و ایزو 21502:2020

تاریخ شروع: 1400/3/6
دوره آنلاین و کاربردی مدیریت پروژه‌های Agile  با نرم افزار Jira
دوره آنلاین و کاربردی مدیریت پروژه‌های Agile با نرم افزار Jira

تاریخ شروع: 1400/3/3