دوره ها

دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020
دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020

تاریخ شروع: 1400/3/8
دوره آموزش آنلاین آمادگی آزمون ®PMI-PBA
دوره آموزش آنلاین آمادگی آزمون ®PMI-PBA

تاریخ شروع: 1400/3/29
خدمات مشاوره آنلاین مدیریت پروژه، یک ساعت رایگان
خدمات مشاوره آنلاین مدیریت پروژه، یک ساعت رایگان

تاریخ شروع: 1400/3/4
دوره آموزش آنلاین آمادگی آزمون ®PMP
دوره آموزش آنلاین آمادگی آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/3/19
دوره آموزشی آنلاین مدیریت حرفه‌ای پروژه بر اساس ICB4،
دوره آموزشی آنلاین مدیریت حرفه‌ای پروژه بر اساس ICB4،

تاریخ شروع: 1400/3/2
دوره مجازی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile
دوره مجازی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile

تاریخ شروع: 1400/2/29
دوره جامع مفاهیم مدیریت ریسک، بر اساس استاندارد ایزو 31000 ویرایش 2018
دوره جامع مفاهیم مدیریت ریسک، بر اساس استاندارد ایزو 31000 ویرایش 2018

تاریخ شروع: 1400/2/26
دوره آموزشی آنلاین مدیریت حرفه‌ای پروژه بر اساس ICB4،
دوره آموزشی آنلاین مدیریت حرفه‌ای پروژه بر اساس ICB4،

تاریخ شروع: 1400/2/20
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/4/5