دوره ها

دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

تاریخ شروع: 1400/5/18
وبینار : لحظۀ دیدار ِ مدیریت ریسک
وبینار : لحظۀ دیدار ِ مدیریت ریسک

تاریخ شروع: 1400/4/9
دوره برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار تخصصی پریماورا
دوره برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار تخصصی پریماورا

تاریخ شروع: 1400/4/13
زمینه و زمانۀ استقرار استاندارد توسعه ی شهروندان در استارت آپ های ایرانی
زمینه و زمانۀ استقرار استاندارد توسعه ی شهروندان در استارت آپ های ایرانی

تاریخ شروع: 1400/4/2
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/4/17
وبینار رایگان آشنایی با مدارک توسعه دهندۀ شهروندان  ™Citizen Developer، از انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
وبینار رایگان آشنایی با مدارک توسعه دهندۀ شهروندان ™Citizen Developer، از انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)

تاریخ شروع: 1400/3/26
وبینار رایگان آشنایی با مدرک تحلیل مالکیت محصول (Product Ownership Analysis)
وبینار رایگان آشنایی با مدرک تحلیل مالکیت محصول (Product Ownership Analysis)

تاریخ شروع: 1400/3/19
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/4/5
دوره کاربردی مدیریت پروژه با استفاده از SharePoint
دوره کاربردی مدیریت پروژه با استفاده از SharePoint

تاریخ شروع: 1400/4/5