دوره ها

دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/4/17
وبینار رایگان آشنایی با مدارک توسعه دهندۀ شهروندان  ™Citizen Developer، از انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
وبینار رایگان آشنایی با مدارک توسعه دهندۀ شهروندان ™Citizen Developer، از انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)

تاریخ شروع: 1400/3/26
وبینار رایگان آشنایی با مدرک تحلیل مالکیت محصول (Product Ownership Analysis)
وبینار رایگان آشنایی با مدرک تحلیل مالکیت محصول (Product Ownership Analysis)

تاریخ شروع: 1400/3/19
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/4/5
دوره کاربردی مدیریت پروژه با استفاده از SharePoint
دوره کاربردی مدیریت پروژه با استفاده از SharePoint

تاریخ شروع: 1400/4/5
دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020
دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020

تاریخ شروع: 1400/3/8
دوره آموزش آنلاین آمادگی آزمون ®PMI-PBA
دوره آموزش آنلاین آمادگی آزمون ®PMI-PBA

تاریخ شروع: 1400/3/29
خدمات مشاوره آنلاین مدیریت پروژه، یک ساعت رایگان
خدمات مشاوره آنلاین مدیریت پروژه، یک ساعت رایگان

تاریخ شروع: 1400/3/4
دوره آموزش آنلاین آمادگی آزمون ®PMP
دوره آموزش آنلاین آمادگی آزمون ®PMP

تاریخ شروع: 1400/3/19