• زمینه و زمانۀ استقرار استاندارد توسعه ی شهروندان در استارت آپ های ایرانی

  • تغییرات همیشه در حال رخ دادن هستند، باید خود را برای مواجهه با این تغییرات آماده کنیم. بدون ریسک کردن رشدی حاصل نخواهد شد.

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1400/3/30
    تاریخ شروع دوره : 1400/4/2 تاریخ پایان دوره : 1400/4/2
    • زمینه و زمانۀ استقرار استاندارد توسعه ی شهروندان در استارت آپ های ایرانی