• وبینار رایگان آشنایی با مدارک توسعه دهندۀ شهروندان ™Citizen Developer، از انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)

  • در این وبینار رایگان، مواردی نظیر ،چگونگی گُذار به جهان پَسا- برنامه نویسی خصلت های یک توسعه دهندۀ شهروندان بود و باش تحلیل گران کسب و کار (BA) بررسی ساختاری راهنمای عملی توسعه دهندگان شهروندان از منظر PMI توضیح خواهد شد.

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1400/3/21
    تاریخ شروع دوره : 1400/3/26 تاریخ پایان دوره : 1400/3/26
    • وبینار رایگان آشنایی با مدارک توسعه دهندۀ شهروندان  ™Citizen Developer، از انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)