• مقدمه ای بر مدیریت کیفیت

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1399/4/11
    تاریخ شروع دوره : 1399/4/11 تاریخ پایان دوره : 1399/4/11
    • مقدمه ای بر مدیریت کیفیت