• برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

 • این دوره آموزشی به مدت 18 ساعت از 12 تیر ماه با تدریس جناب آقای مهندس مرادی آغاز می گردد. ساعت برگزاری دوره 18 الی 21:30 و در روزهای 12 ، 14 ، 18 ، 20 ، 22 تیر ماه است.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 15,000,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
  نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1401/4/5
  تاریخ شروع دوره : 1401/4/12 تاریخ پایان دوره : 1401/4/22
  • پیش نیاز این دوره

   آشنایی اولیه با مفاهيم مدیریت پروژه

  • وسایل مورد نیاز

   اینترنت پر سرعت

  • اهداف دوره

   آشنايي كاربردي با ابزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه در نرم افزار MSP

  • مفاد درسی دوره

   - ايجاد پروژه و مشخصات آن - تعريف ساختار شكست كار (WBS) - تعريف فعاليتها و مدت فعالیت ها - تعریف مایلستون ها - تعریف فعاليت هاي ادواري - تعیین روابط بین فعالیت ها - تعريف تقويمهاي كاري - تحلیل زمانبندی پروژه از طریق نمودار گانت - آشنایی با انواع شناوری ها و تعیین مسیر بحرانی - تخصیص محدوديتهاي زماني و Deadline - تعريف منابع پروژه - تخصيص منابع به فعاليت ها - تحليل منابع - تسطيح منابع - انواع فعاليت ها - منابع موازي و سري - ایجاد سطوح دسترسی مختلف منابع در نرم افزار - ایجاد جداول هزینه ای در نرم افزار - برنامه ريزي و كنترل هزينه - بررسي تحليلي نماها - وزن دهي به فعاليت ها و فرمول نويسي جهت محاسبات پیشرفت فیزیکی - رسم نمودار S Curve و ساير نمودارهاي كابردي در نرم افزار - ذخيره خط مبنا Baseline - به هنگام سازي پروژه بر مبناي برنامه و واقعيت - گروه بندي - فيلترها - گزارش گيري - ایجاد جداول مختلف در نرم افزار

  • برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP