• وبینار : لحظۀ دیدار ِ مدیریت ریسک

  • افق گشایی از کتاب "تفکر، سریع و آهسته" از "دانیل کانمَن"، نوبلیست اقتصاد 2002 تَغار ِ شکستۀ Risk Register در سازمان های ایرانی چگونگی گُذار به Risk-adjusted Backlog واگشایی مفهوم ِ مدرن ِ پروژۀ پیشامرگ (Pre-Mortem Project) به مثابه آیندۀ مدیریت ریسک

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1400/4/4
    تاریخ شروع دوره : 1400/4/9 تاریخ پایان دوره : 1400/4/9
    • وبینار : لحظۀ دیدار ِ مدیریت ریسک