• دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

 • این دوره آموزشی به منظور آموزش مفاهیم جدید استاندارد ® PMBOK، مفاهیم مدیریت پروژه چابک و آمادگی آزمون®PMP به شرکت کنندگان پیشنهاد می‌گردد. این دوره‌ی آموزشی از 2 دی ماه در روزهای دوشنبه ساعت 18 الی 21 و پنجشنبه ساعت 7 الی 11 به مدت 90 ساعت برگزار می‌گردد. در کنار یادگیری آنلاین شما می‌توانید از ویدیوی آفلاین دوره با استفاده از اپلیکیشن یکیتا استفاده نمایید. با دسترسی به سیستم LMS علاوه بر تست زنی آنلاین که بیش از 1000 تست برای شما در این دوره مهیا شده است، مطابق آخرین تغییرات آزمون آماده شوید. کلیه تست‌ها با جواب تشریحی بوده و شما می‌توانید میزان آمادگی خود را با سایر دوستانتان بسنجید و برای شرکت در آزمون ®PMP برنامه‌ریزی کنید. محتوای امتحان تا پایان 2022 تغییر نمی نماید و مفاهیم جدید ویرایش جدید استاندارد ®PMBOK ویرایش هفتم در این دوره گنجانده شده است.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 99,000,000 ریال

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
  نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1400/9/3
  تاریخ شروع دوره : 1400/10/2 تاریخ پایان دوره : 1400/12/26
  • پیش نیاز این دوره

   ندارد

  • وسایل مورد نیاز

   -

  • اهداف دوره

   ایجاد آمادگی برای شرکت در آزمون PMP

  • مفاد درسی دوره

   مفاهیم پایه‌ای مرتبط با مدیریت پروژه، مفاهیم مرتبط با چرخه حیات پروژه، طرح توجیه کسب و کار، مدیریت منافع، آشنایی با مدیریت پروژه چابک و رویکردهای مختلف، انواع ساختار سازمانی، فاکتورهای اثر گذار بر مدیریت پروژه، سبک‌های رهبری و مدیریت، مدیریت یکپارچه پروژه، بررسی پروژه نمونه و همکاری تیمی، مدیریت یکپارچه پروژه، تهیه منشور پروژه و تمرین، تهیه برنامه مدیریت پروژه، هدایت و مدیریت کارها در پروژه، مدیریت مشکلات در پروژه، مدیریت دانش پروژه، نظارت و کنترل کارهای پروژه، مدیریت یکپارچه تغییرات، رویکردهای مختلف در کنترل تغییرات متناسب با چرخه حیات پروژه، اختتام پروژه، مفاهیم مرتبط با مدیریت محدوده در پروژه‌های Predictive و Agile، مفاهیم مرتبط با الزامات و User Story، تهیه برنامه مدیریت محدوده، تعریف محدوده پروژه، تهیه ساختار شکست کار، مباحث مرتبط با تهیه Back Log، جمع آوری الزامات، کنترل محدوده، تایید نهایی محدوده، مدیریت زمانبندی پروژه و مفاهیم اولیه، تهیه برنامه مدیریت زمان‌بندی پروژه، تعیین مدل زمان‌بندی بر اساس چرخه حیات پروژه، برآورد زمان اجرای فعالیت‌ها، مدتهای برآورد در پروژه‌های با رویکرد چابک، بررسی رویکردهای مختلف مدیریت چابک، Scrum، Kanban , ... برنامه ریزی Agile، تهیه برنامه زمان‌بندی، مفهوم مسیر بحرانی، کنترل زمان‌بندی با رویکردهای مختلف بر اساس چرخه حیات پروژه، مدیریت هزینه در پروژه، تهیه برنامه مدیریت هزینه، برآورد هزینه، رویکرد برآورد هزینه در پروژه‌های چابک، تهیه بودجه، کنترل هزینه، مفاهیم مدیریت ارزش کسب شده در پروژه‌های چابک، مفاهیم جدید مدیریت ارزش کسب شده، مدیریت کیفیت در پروژه، تهیه برنامه کیفیت پروژه، مدیریت کیفیت، کنترل کیفیت، مفاهیم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر در پروژه‌های چابک، مدیریت منابع، برنامه مدیریت منابع، تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها، نقشها و مسئولیت‌ها در پروژه‌های چابک، مفاهیم تیم سازی، مفاهیم سنجش عملکرد تیمی و مدیریت تیم، روش‌های حل تعارض، کنترل منابع، ساختار سازمانی در پروژه‌های چابک، مدیریت ارتباطات در پروژه، تهیه برنامه مدیریت ارتباطات، نقش مهارت‌های ارتباطی در پروژه‌های چابک، ارتباط موثر و مهارتهای ارتباطی، مدیریت ارتباطات، کنترل ارتباطات، مدیریت ریسک، تهیه برنامه مدیریت ریسک، مفاهیم مرتبط با عدم قطعیت و ریسک، مفاهیم مرتبط با منشا ریسک و ریسک، مدیریت ریسک در پروژه‌های چابک، شناسایی ریسک، مفاهیم مرتبط با ظرفیت تحمل ریسک، انعطاف پذیری ریسک و ... مفاهیم مرتبط با تهیه برنامه مدیریت ریسک، شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک کمی و کیفی، برنامه پاسخ به ریسک، اجرای برنامه پاسخ به ریسک، کنترل ریسک، مدیریت تدارکات پروژه ، برنامه تدارکات پروژه، تفاوت مدریت تدارکات در پروژه‌ها بر اساس چرخه حیات و مدیریت تدارکات در پروژه‌های چابک، انواع مختلف قرارداد، استراتژی‌های برون سپاری، اجرای تدارکات و انعقاد قرارداد، نظارت و کنترل قرارداد، رویکردهای تدارکات در پروژه‌ها چابک، مدیریت ذینفعان پروژه، تهیه برنامه جلب مشارکت ذینفعان، شناسایی ذینفعان، جلب مشارکت و مدیریت ذینفعان، نظارت بر نحوه مدیریت ذینفعان در پروژه، مدیریت ذینفعان در پروژه‌های چابک، برنامه ریزی برای ایجاد تغییر در سازمان، شناخت انواع فرهنگ در سازمان، منشور اخلاقی ، نکات آزمون حرفه‌ای مدیریت پروژه، مفاهیم مرتبط با مدیریت پروژه چابک، نقش‌ها و مسئولیت‌ها در پروژه چابک، انواع مختلف چرخه‌های حیات در پروژه،مفاهیم مرتبط با Scrum، مفاهیم مرتبط با Kanban، مفاهیم مرتبط با رهبری و مدیریت، مفاهیم مرتبط با افزایش عملکرد تیمی، مفاهیم مرتبط با ارزش کسب شده در پروژه‌های چابک، مفاهیم مرتبط با برنامه‌ریزی چابک، مفاهیم مرتبط با مدیریت ذینفعان در پروژه چابک، مفاهیم مرتب با تغییر در سازمان به سمت ایجاد چابکی،• استاندارد مدیریت پروژه به همراه PMBOK7th o استاندارد مدیریت پروژه، مقدمه، سیستمی برای تحویل ارزش، اصول مدیریت پروژه، راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه، مقدمه، دامنه‌های عملکردی پروژه، دامنه عملکردی ذینفعان، دامنه عملکردی تیم، رویکرد توسعه و دامنه عملکردی چرخه حیات، دامنه عملکردی برنامه‌ریزی، دامنه عملکردی کارهای پروژه، دامنه عملکردی تحویل، دامنه عملکردی سنجش، دامنه عملکردی عدم قطعیت، متناسب سازی، مدل‌ها، روش‌ها و آرتیفکت‌ها؛ نقش‌ها و مسئولیت‌ها در پروژه،

  • دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP