• کارگاه آموزشی رایگان مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7th

  • شما در این دوره آموزشی آنلاین، کلیات و تغییرات بوجود آمده در جدیدترین استاندارد مدیریت پروژه را فرا خواهید گرفت.

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1400/11/14
    تاریخ شروع دوره : 1400/11/18 تاریخ پایان دوره : 1400/11/18
    • کارگاه آموزشی رایگان مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7th