• آموزش مقدماتی نحوه استفاده از سامانه برای دوره ایزو 21500

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1399/4/11
    نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
    تاریخ شروع دوره : 1399/4/11 تاریخ پایان دوره : 1399/4/11
    • آموزش مقدماتی نحوه استفاده از سامانه برای دوره ایزو 21500
    • مدرسان