• دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1400/10/11
    تاریخ شروع دوره : 1400/10/11 تاریخ پایان دوره : 1400/11/14
    • دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502