• دوره مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

 • این دوره آموزشی به صورت گروهی و از طریق نرم افزار Skype و با استفاده از پلتفرم آموزش مجازی شرکت PMaspire نماینده آموزشی مجاز PMI برگزار می‌گردد. زمانبندی شرکت در دوره به صورت شناور بوده و مدت زمان دوره 40 ساعت است. ویژگی‌های دوره، پلتفرم 120 روزه آموزشی برای تست و آماده سازی آزمون، تشکیل گروه اسکایپ و ارزیابی عملکرد و مربی گری شما در طول دوره، برنامه مطالعه بر روی پلتفرم، برگزاری تست شبیه سازی شده با استفاده از پتلفرم آنلاین بعد از هر فصل، 5 آزمون آماده سازی و دو آزمون نهایی به صورت آنلاین، فلش کارت و فایل‌های مرتبط با نکات تستی آزمون. برای ثبت نام اولیه به صورت رایگان با کد Off100 صورت پذیرفته و ثبت نام نهایی شما پس از هماهنگی زمانبندی شرکت شما در دوره صورت می‌پذیرد.

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1399/5/1
  نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1399/6/10 تاریخ پایان دوره : 1399/8/10
  • دوره مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP
  • مدرسان