• دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK ویرایش هفتم

 • برگزاری دوره از ۲۸ فروردین، یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۸ الی ۲۱. نگرش جدید و مفاهیم نوین مدیریت پروژه با تمرکز بر ارزش‌ها، اصول مدیریت پروژه و دامنه‌های عملکردی ۸ گانه از مهمترین تغییراتی است که در این استاندارد رخ داده است. مبنای جدید امتحان PMP بر اساس این استاندارد خواهد بود.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 39,000,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
  نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1400/11/21
  تاریخ شروع دوره : 1401/1/28 تاریخ پایان دوره : 1401/3/3
  • پیش نیاز این دوره

   ندارد

  • وسایل مورد نیاز

   -

  • اهداف دوره

   آشنایی با مفاهیم جدید استاندارد مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7th

  • مفاد درسی دوره

   مفاد درسی دوره  بخش اول: استاندارد مدیریت پروژه، o مقدمه، سیستمی برای تحویل ارزش، o اصول مدیریت پروژه،  بخش دوم: راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه، o مقدمه، o دامنه‌های عملکردی پروژه، o دامنه عملکردی ذینفعان، o دامنه عملکردی تیم، o رویکرد توسعه و دامنه عملکردی چرخه حیات، o دامنه عملکردی برنامه‌ریزی، o دامنه عملکردی کارهای پروژه، o دامنه عملکردی تحویل، o دامنه عملکردی سنجش، o دامنه عملکردی عدم قطعیت، o متناسب سازی، o مدل‌ها، روش‌ها و آرتیفکت‌ها؛ o نقش‌ها و مسئولیت‌ها در پروژه،  بخش سوم: مفاهیم مدیریت پروژه چابک

  • دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK ویرایش هفتم