• دوره آموزش آفلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile

 • مهم نیست که در کجای این دنیای بزرگ زندگی می‌کنید، در این دوره ترکیبی مجازی و آنلاین که با خدمات پیگیری و یک جلسه 1 ساعت رفع اشکال آنلاین هفتگی برنامه‌ریزی شده است، پیگیری عملکرد شرکت کنندگان در دوره صورت پذیرفته و شما به صورت کامل با مفاهیم مدیریت پروژه آشنا می‌شوید و متناسب با وقت خود برای یادگیری برنامه‌ریزی می نمایید. این دوره متشکل از دو بخش است، محتوای دوره به صورت مجازی در سیستم LMS و جلسات آنلاین به منظور پیگیری یادگیری برنامه ریزی‌ می‌گردد. برنامه‌ریزی منحصر به فرد برای هر یک ازشرکت کنندگان در دوره صورت پذیرفته و متناسب با پیشرفت شما در یادگیری، آزمون‌های مرتبط در اختیار شما قرار می‌گیرد. مدت زمان ارائه خدمات آنلاین از زمان ثبت نام دو ماه است و ویدیو و محتوای دوره به صورت همیشگی در اختیار شما قرار می‌گیرد. متناسب با پیشرفت شما آزمون‌های کلی و تکمیلی هم با در نظر گرفتن هزینه جداگانه ارائه خواهد شد. میزان زمان خالص ویدیوهای دوره که در اختیار شما قرار می‌گیرد 40 ساعت است.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 29,000,000 ریال

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
  نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1400/2/5
  تاریخ شروع دوره : 1400/2/29 تاریخ پایان دوره : 1400/5/1
  • پیش نیاز این دوره

   ندارد

  • وسایل مورد نیاز

   هندزفری، اینترنت پر سرعت، گوشی همراه، تبلت، لپ تاپ

  • اهداف دوره

   بیان مفاهیم مرتبط با مدیریت پروژه بر اساس استاندارد مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile، بیان کاربردی استاندارد، خدمات پیگیری یادگیری شرکت کنندگان و برگزاری آزمون مطابق برنامه مطالعه شخصی هر یک از شرکت کنندگان

  • مفاد درسی دوره

   مفاهیم پایه‌ای مرتبط با مدیریت پروژه، مفاهیم مرتبط با چرخه حیات پروژه، طرح توجیه کسب و کار، مدیریت منافع، آشنایی با مدیریت پروژه چابک و رویکردهای مختلف، انواع ساختار سازمانی، فاکتورهای اثر گذار بر مدیریت پروژه، سبک‌های رهبری و مدیریت، مدیریت یکپارچه پروژه، بررسی پروژه نمونه و همکاری تیمی، مدیریت یکپارچه پروژه، تهیه منشور پروژه و تمرین، تهیه برنامه مدیریت پروژه، هدایت و مدیریت کارها در پروژه، مدیریت مشکلات در پروژه، مدیریت دانش پروژه، نظارت و کنترل کارهای پروژه، مدیریت یکپارچه تغییرات، رویکردهای مختلف در کنترل تغییرات متناسب با چرخه حیات پروژه، اختتام پروژه، مفاهیم مرتبط با مدیریت محدوده در پروژه‌های Predictive و Agile، مفاهیم مرتبط با الزامات و User Story، تهیه برنامه مدیریت محدوده، تعریف محدوده پروژه، تهیه ساختار شکست کار، مباحث مرتبط با تهیه Back Log، جمع آوری الزامات، کنترل محدوده، تایید نهایی محدوده، مدیریت زمانبندی پروژه و مفاهیم اولیه، تهیه برنامه مدیریت زمان‌بندی پروژه، تعیین مدل زمان‌بندی بر اساس چرخه حیات پروژه، برآورد زمان اجرای فعالیت‌ها، مدتهای برآورد در پروژه‌های با رویکرد چابک، بررسی رویکردهای مختلف مدیریت چابک، Scrum، Kanban , ... برنامه ریزی Agile، تهیه برنامه زمان‌بندی، مفهوم مسیر بحرانی، کنترل زمان‌بندی با رویکردهای مختلف بر اساس چرخه حیات پروژه، مدیریت هزینه در پروژه، تهیه برنامه مدیریت هزینه، برآورد هزینه، رویکرد برآورد هزینه در پروژه‌های چابک، تهیه بودجه، کنترل هزینه، مفاهیم مدیریت ارزش کسب شده در پروژه‌های چابک، مفاهیم جدید مدیریت ارزش کسب شده، مدیریت کیفیت در پروژه، تهیه برنامه کیفیت پروژه، مدیریت کیفیت، کنترل کیفیت، مفاهیم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر در پروژه‌های چابک، مدیریت منابع، برنامه مدیریت منابع، تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها، نقشها و مسئولیت‌ها در پروژه‌های چابک، مفاهیم تیم سازی، مفاهیم سنجش عملکرد تیمی و مدیریت تیم، روش‌های حل تعارض، کنترل منابع، ساختار سازمانی در پروژه‌های چابک، مدیریت ارتباطات در پروژه، تهیه برنامه مدیریت ارتباطات، نقش مهارت‌های ارتباطی در پروژه‌های چابک، ارتباط موثر و مهارتهای ارتباطی، مدیریت ارتباطات، کنترل ارتباطات، مدیریت ریسک، تهیه برنامه مدیریت ریسک، مفاهیم مرتبط با عدم قطعیت و ریسک، مفاهیم مرتبط با منشا ریسک و ریسک، مدیریت ریسک در پروژه‌های چابک، شناسایی ریسک، مفاهیم مرتبط با ظرفیت تحمل ریسک، انعطاف پذیری ریسک و ... مفاهیم مرتبط با تهیه برنامه مدیریت ریسک، شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک کمی و کیفی، برنامه پاسخ به ریسک، اجرای برنامه پاسخ به ریسک، کنترل ریسک، مدیریت تدارکات پروژه ، برنامه تدارکات پروژه، تفاوت مدریت تدارکات در پروژه‌ها بر اساس چرخه حیات و مدیریت تدارکات در پروژه‌های چابک، انواع مختلف قرارداد، استراتژی‌های برون سپاری، اجرای تدارکات و انعقاد قرارداد، نظارت و کنترل قرارداد، رویکردهای تدارکات در پروژه‌ها چابک، مدیریت ذینفعان پروژه، تهیه برنامه جلب مشارکت ذینفعان، شناسایی ذینفعان، جلب مشارکت و مدیریت ذینفعان، نظارت بر نحوه مدیریت ذینفعان در پروژه، مدیریت ذینفعان در پروژه‌های چابک، برنامه ریزی برای ایجاد تغییر در سازمان، شناخت انواع فرهنگ در سازمان، منشور اخلاقی ، نکات آزمون حرفه‌ای مدیریت پروژه

  • دوره آموزش آفلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile