مزایای آموزش آنلاین مدیریت پروژه، درس آموخته‌های آزمون PMP

مزایای آموزش آنلاین مدیریت پروژه، درس آموخته‌های آزمون PMP

تغییرات در برگزاری آزمون PMP و مزایای استفاده از سیستم LMS در یادگیری

برای آشنایی با تغییرات مرتبط با آزمون PMP، و استفاده از مزایای مرتبط با سیستم مدیریت یادگیری می‌توانید ویدیو وبینار رایگانی که در این زمینه برگزار شده است را مشاهده نمایید.