مروری بر چگونگی ارزیابی عملکرد در پروژه‌ها

مروری بر چگونگی ارزیابی عملکرد در پروژه‌ها

انتخاب روش صحیح برای ارزیابی عملکرد تیم بسیار مهم است. اگر در پروژه شیوه صحیحی برای ارزیابی عملکرد وجود نداشته باشد، به جای افزایش انگیزه سبب ایجاد تعارض در تیم خواهد شد.

فرآیند مرتبط با ارزیابی عملکرد تیمی، از سازمانی به سازمان دیگر تغییر می‌کند. در سازمان‌هایی که ساختار سازمانی پروژه به صورت وظیفه‌ای یا واحدی  است، مدیر پروژه مسئول ارزیابی عملکرد نیست. هر چه سازمان به سمت ماتریسی متعادل پیش می‌رود، نقش مدیر پروژه در ارزیابی عملکرد پر رنگ‌تر می‌گردد و به صورت مشترک با مدیر واحد، ارزیابی عملکرد تیم را انجام می‌دهند. یکی از شیوه‌هایی که امروزه در سازمان‌های پروژه محور برای ارزیابی عملکرد رایج شده است، ارزیابی عملکرد 360 درجه‌ای است که در آن تمامی نفراتی که کار آن‌ها تحت تاثیر عملکرد تیم قرار می‌گیرد در فرآیند ارزیابی شرکت می‌کنند. این نوع ارزیابی فقط به مدیر پروژه و یا مدیر واحد ختم نمی‌شود، بلکه همه همکاران، تیم پروژه و مشتری را در بر می‌گیرد.

ارزیابی عملکرد معمولا از دو بخش اصلی تشکیل شده است. در بخش اول تمرکز بر شناسایی نقاط ضعف و قوت و برنامه و ریزی و اجرای اقدامات اصلاحی به منظور افزایش عملکرد است. دومین بخش آن مرتبط با ارزش گذاری و ارزیابی هر یک از پرسنل به منظور تعیین میزان شایستگی‌ها و اصلاحات مرتبط با حقوق و دستمزد است.  ویژگی مرتبط با این دو بخش ارزیابی عملکرد با هم کاملا ناسازگار است. کارکنان و تیم در اشتیاق خود برای یافتن میزان پرداختی که دریافت می‌کنند، تمایل دارند که بازخورد سازنده‌ای درباره‌ی چگونگی عملکرد خود تنظیم نمایند. به همین ترتیب،  مدیران در این شرایط بیشتر دنبال توجیه تصمیم خود هستند تا اینکه به فکر بهبود عملکرد کارکنان باشند. به عبارتی اینکه شما به عنوان مدیر هم در نقش مربی باشی و هم در نقش قاضی بسیار سخت است. 

به همین علت متخصصینی که در حوزه ارزیابی عملکرد فعالیت می‌کنند توصیه می‌نمایند که بهتر است ارزیابی که به عنوان بهبود عملکرد انجام می‌شود از ارزیابی که به منظور تعیین پاداش صورت می‌پذیرد، جداگانه باشند.

معمولا در سازمان‌های ماتریسی مدیر پروژه مسئولیت بررسی مدیریت عملکرد را بر عهده دارد و مدیران واحد مسئولیت بررسی میزان پرداخت، پاداش و افزایش حقوق را بر عهده دارند. به عبارتی، ارزیابی عملکرد بخشی از فرآیند اختتام پروژه محسوب می‌شود و پرداخت‌ها معمولا با بررسی عملکرد سالیانه صورت می‌پذیرد.

سازمان‌های دیگر برای اینکه از این معضل اجتناب کنند، پاداش‌ها را برای کار‌های پروژه‌ای به صورت گروهی پرداخت می‌کنند و برای ارزیابی عملکردی فردی سالیانه پاداش در نظر می‌گیرند. به عبارتی بررسی‌های مرتبط با پرداخت معمولا جزو اختیارات مدیر پروژه محسوب نمی‌شود.