ویژگی تیم‌های با هم‌افزایی بالا و دستیابی به بهترین عملکرد

ویژگی تیم‌های با هم‌افزایی بالا و دستیابی به بهترین عملکرد

تیم‌هایی که بهترین عملکرد را دارند از چه ویژگی‌هایی برخوردار هستند؟ با این ویژگی‌ها بیشتر آشنا شویم.

بر کسی پوشیده نیست که همکاری تیمی یکی از مهمترین عوامل موفقیت در هر کاری به وِیژه موفقیت در پروژه است. ویژگی‌های اصلی تیم‌هابی که با هم به شکل خوبی هم‌افزایی ایجاد می‌کنند و عملکرد تیمی بالا می‌رود را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم نمود. 

- تیم احساس هداف مشترک را با هم به اشتراک می‌گذارند و هر یک از اعضای تیم متمایل به دستیابی به اهداف پروژه هستند. 

- تیم استعدادها و مهارت‌های فنی را تعیین می‌کند و هر زمان که پروژه به آن نیاز باشد استفاده می‌نماید. 

- نقش‌ها متعادل و مشترک هستند تا هم انجام وظایف و هم انسجام و هم روحیه گروه را تسهیل کنند

- در تیم بجای اینکه به رقابت و مبارزه با هم بپردازند، انرژی خود را صرف حل مسائل می‌کنند

- وجود اختلاف نظر در تیم یک موضوع طبیعی است و اعضا اختلاف نظرات خود را آزادانه بیان می‌کنند

-برای تشویق به ریسک پذیری و خلاقیت، اشتباهات به عنوان فرصتی برای یادگیری محسوب می‌شود و مبنایی برای تنبیه نیست. 

-هر یک از اعضای تیم سعی می‌کنند که بهترین عملکرد شخصی را داشته باشند و یکدیگر را در تحقق اهداف پروژه تشویق می‌کنند

-اعضای تیم دوست دارند که با تیمی که فعالیت می‌کنند شناخته بشوند و همکاری در تیم را به عنوان اصلی‌ترین دلیل رشد شغلی و حرفه‌ای خود در نظر می‌گیرند. 

این ویژگی‌ها مربوط به تیم‌های هست که کامل به هم اعتماد دارند و معمولا پروژه‌ای که توسط آن‌ها زودتر از زمان‌بندی رسمی پروژه تمام می‌شود و هزینه هم نسبت به بودجه پروژه کمتر است. 

همه سعی کنیم این ویژگی‌ها را در کار تیمی تقویت کنیم.