برای کسب موفقیت در یک برگزاری یک جلسه brainstorming چه کنیم؟

برای کسب موفقیت در یک برگزاری یک جلسه brainstorming چه کنیم؟

هر چه بتوانید توانمندی خود را در اجرای یک جلسه بیشتر کنید موفقیت بیشتری در برگزاری جلسه طوفان فکری پیدا می‌نمایید

روش طوفان فکری، روشی است که در آن افراد را تشویق می‌کنیم که ایده‌های خود را در مورد یک یا چند موضوع بیان کنند. این جلسه می‌تواند به صورت ساختارمند و یا غیر ساختارمند برگزار شود  که در حالت ساختارمند یک مساله را به مسائل کوچکتر تجزیه می‌کنیم که ایده پردازی ساده‌تر شود. هدف ما در این جلسه این است که تا می‌توانیم ایده‌های متنوع را جمع آوری کنیم تا بعدا به تحلیل این ایده‌ها بپردازیم. 

معمولا وقتی که اعضای تیم در یک جمعی قرار می‌گیرند، مسائلی مثل نزدیک شدن ایده‌ها به هم رخ می‌دهد و از خلاقیت برای صحبت در مورد ایده‌های جدید کم می‌شود. در این جلسات تاخیری که برای صحبت کردن افراد ایجاد می‌شود خود عامل دیگری برای کم شدن ایده‌ها به شمار می‌رود و در پایان اینکه وقتی افراد در درون یک گروه قرار می‌گیرند کمتر از نظر ذهنی کار می‌کنند. 

چاره موارد ذکر شده در بالا این است که زمان کوتاهی را در نظر بگیرید تا افراد به تنهایی فکر کنند. راه دیگیری که پیشنهاد می‌شود، ایجاد تنوع با ایجاد تغییر در اعضای هر تیم است. می‌توان از روش طوفان ذهنی به صورت الکترونیک نیز استفاده نمود. 

 

مطالب
مدرک مدیریت پروژه حرفه‌ای بر اساس ICB4، مورد تایید IPMA
با گذراندن این دوره آموزشی چه مطالبی را می‌آموزیم؟ آیا گرفتن یک مدرک بین المللی در رزومه‌ی ما تاثیر گذار است؟
برای کسب موفقیت در یک برگزاری یک جلسه brainstorming چه کنیم؟
هر چه بتوانید توانمندی خود را در اجرای یک جلسه بیشتر کنید موفقیت بیشتری در برگزاری جلسه طوفان فکری پیدا می‌نمایید
مدیریت ریسک در پروژه های با ماهیت کارفرمای دولتی!!!
چرا هیچگاه مدیریت ریسک در پروژه های ملی با هدایت شرکتهای دولتی اجرا نخواهد شد؟!
لزوم استقرار دفتر مدیریت پروژه برای توسعه کسب و کار
داشتن متدولوژی چه تاثیری بر موفقیت یک سازمان در توسعه کسب و کار خواهد داشت؟
نقش دفتر مدیریت پروژه در ارتقای سازمان (تجربه اجرای دو شرکت بزرگ در دنیا)
چگونه سازمان‌ها با کمک PMO سازمان خود را ارتقا می‌دهند
چگونه یک گزارش تهیه کنیم؟
مدیریت ذینفعان پروژه، مدیریت ارتباطات پروژه
مزایایی یادگیری دوره‌های آموزشی مدیریت پروژه با یک تامین کننده ثبت شده مورد تایید PMI
تامین کننده آموزشی ثبت شده مورد تایید PMI یا همان REP چه مزایایی دارند؟
 مدیریت پروژه چیست؟
مدیریت پروژه چیست؟