با استفاده از یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه نوین از همکاری تمامی اعضای تیم پروژه برای موفقیت پروژه استفاده نمایید

با استفاده از یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه نوین از همکاری تمامی اعضای تیم پروژه برای موفقیت پروژه استفاده نمایید

استفاده از PMO Dashboard AI در دستیابی به اهداف پروژه

امروزه برای کسب موفقیت در اجرای پروژه نیازمند چابکی هستیم. پروژه بدون همکاری تیم پروژه کسب موفقیت در پروژه ممکن نیست. یکی از اصلی ترین وظایف مدیر پروژه برقراری ارتباط مناسب با اعضای تیم پروژه است. هر چه بتوان این ارتباط را تسهیل نمود و مشارکت حداکثری در مدیریت پروژه ایجاد کرد، میزان احتمال دستیابی به اهداف پروژه بیشتر می‌شود. استفاده از نرم افزارهای نوین که ترکیبی از دیدگاه سنتی و چابک در اجرای پروژه ایجاد می‌نماید راه حل مناسبی برای افزایش مشارکت ذینفعان در اجرای پروژه است. 

خیلی از کارها در پروژه تنها با پیگیری ممکن می‌شود. گاهی وقت‌ها ما فرصت این را نداریم که هر مطلبی را پیگیری نماییم و عدم پیگیری ما ممکن است سبب شود که برخی از فعالیت‌های اجرایی با کندی صورت پذیرد. حال اگر سیستمی داشته باشیم که به صورت اتوماتیک از طریق ایمیل کارها را پیگیری نماید، می‌توانیم وقت خود را به انجام فعالیت‌های مهمتری اختصاص دهیم و دیگر نگران پیگیری نشدن انجام برخی از فعالیت‌های ضروری و مهم نباشیم. البته با یک کلیک می‌توانیم از آخرین وضعیت اجرای پروژه با خبر شویم و قبل از برگزاری جلسه هر آنچه از اطلاعاتی که مورد نیاز هست را کسب نماییم و در حین برگزاری جلسه زمان فقط برای اخذ تصمیمات مهم صرف شود. 

برای آشنایی بیشتر با امکانات نرم افزار شرکت PMaspire با ما در تماس باشید و به راحتی از طریق لینک زیر از نسخه رایگان این نرم افزار استفاده نمایید. 

https://pmo.pmaspire.com/Account/Register?packageId=64&inviterId=24059

مطالب
مدرک مدیریت پروژه حرفه‌ای بر اساس ICB4، مورد تایید IPMA
با گذراندن این دوره آموزشی چه مطالبی را می‌آموزیم؟ آیا گرفتن یک مدرک بین المللی در رزومه‌ی ما تاثیر گذار است؟
برای کسب موفقیت در یک برگزاری یک جلسه brainstorming چه کنیم؟
هر چه بتوانید توانمندی خود را در اجرای یک جلسه بیشتر کنید موفقیت بیشتری در برگزاری جلسه طوفان فکری پیدا می‌نمایید
مدیریت ریسک در پروژه های با ماهیت کارفرمای دولتی!!!
چرا هیچگاه مدیریت ریسک در پروژه های ملی با هدایت شرکتهای دولتی اجرا نخواهد شد؟!
لزوم استقرار دفتر مدیریت پروژه برای توسعه کسب و کار
داشتن متدولوژی چه تاثیری بر موفقیت یک سازمان در توسعه کسب و کار خواهد داشت؟
نقش دفتر مدیریت پروژه در ارتقای سازمان (تجربه اجرای دو شرکت بزرگ در دنیا)
چگونه سازمان‌ها با کمک PMO سازمان خود را ارتقا می‌دهند
چگونه یک گزارش تهیه کنیم؟
مدیریت ذینفعان پروژه، مدیریت ارتباطات پروژه
مزایایی یادگیری دوره‌های آموزشی مدیریت پروژه با یک تامین کننده ثبت شده مورد تایید PMI
تامین کننده آموزشی ثبت شده مورد تایید PMI یا همان REP چه مزایایی دارند؟
 مدیریت پروژه چیست؟
مدیریت پروژه چیست؟