• ایزو 21502
 • آزمون PMP
 • تخفیف
 • آزمون ®PMI-PBA
 • تصویر 2
 • تصویر 6
 • risk
 • 8

دوره ها

 • دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/4/17
  وبینار رایگان آشنایی با مدارک توسعه دهندۀ شهروندان ™Citizen Developer، از انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
  وبینار رایگان آشنایی با مدارک توسعه دهندۀ شهروندان ™Citizen Developer، از انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)

  تاریخ شروع: 1400/3/26
  وبینار رایگان آشنایی با مدرک تحلیل مالکیت محصول (Product Ownership Analysis)
  وبینار رایگان آشنایی با مدرک تحلیل مالکیت محصول (Product Ownership Analysis)

  تاریخ شروع: 1400/3/19
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/4/5
  دوره کاربردی مدیریت پروژه با استفاده از SharePoint
  دوره کاربردی مدیریت پروژه با استفاده از SharePoint

  تاریخ شروع: 1400/4/5
  دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020
  دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020

  تاریخ شروع: 1400/3/8
 • دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/4/17
  وبینار رایگان آشنایی با مدارک توسعه دهندۀ شهروندان ™Citizen Developer، از انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
  وبینار رایگان آشنایی با مدارک توسعه دهندۀ شهروندان ™Citizen Developer، از انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)

  تاریخ شروع: 1400/3/26
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/4/5
  دوره کاربردی مدیریت پروژه با استفاده از SharePoint
  دوره کاربردی مدیریت پروژه با استفاده از SharePoint

  تاریخ شروع: 1400/4/5
  دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020
  دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020

  تاریخ شروع: 1400/3/8
  دوره آموزش آنلاین آمادگی آزمون ®PMI-PBA
  دوره آموزش آنلاین آمادگی آزمون ®PMI-PBA

  تاریخ شروع: 1400/3/29
 • وبینار رایگان آشنایی با مدرک تحلیل مالکیت محصول (Product Ownership Analysis)
  وبینار رایگان آشنایی با مدرک تحلیل مالکیت محصول (Product Ownership Analysis)

  تاریخ شروع: 1400/3/19
  دوره آموزشی آنلاین مدیریت حرفه‌ای پروژه بر اساس ICB4،
  دوره آموزشی آنلاین مدیریت حرفه‌ای پروژه بر اساس ICB4،

  تاریخ شروع: 1400/3/2
  دوره آموزشی آنلاین مدیریت حرفه‌ای پروژه بر اساس ICB4،
  دوره آموزشی آنلاین مدیریت حرفه‌ای پروژه بر اساس ICB4،

  تاریخ شروع: 1400/2/20
  کارگاه نرم افزار تخصصی MSP
  کارگاه نرم افزار تخصصی MSP

  تاریخ شروع: 1400/2/25
  دوره آنلاین و کاربردی مدیریت پروژه‌های Agile با نرم افزار Jira
  دوره آنلاین و کاربردی مدیریت پروژه‌های Agile با نرم افزار Jira

  تاریخ شروع: 1400/3/3
  وبینار رایگان از ایده تا تولید، به منظور جذب و تشکیل تیم‌های استارت آپی
  وبینار رایگان از ایده تا تولید، به منظور جذب و تشکیل تیم‌های استارت آپی

  تاریخ شروع: 1400/2/9

مدرسان

اخبار و بلاگ