• ایزو 21502
 • آزمون PMP
 • تخفیف
 • آزمون ®PMI-PBA
 • تصویر 2
 • تصویر 6
 • risk
 • 8

دوره ها

 • دوره‌ی آموزشی کاربردی نرم افزار MSP
  دوره‌ی آموزشی کاربردی نرم افزار MSP

  تاریخ شروع: 1400/5/10
  دوره آموزشی ®PMI-PBA
  دوره آموزشی ®PMI-PBA

  تاریخ شروع: 1400/5/15
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/5/4
  دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1400/5/18
  دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1400/5/18
  وبینار : لحظۀ دیدار ِ مدیریت ریسک
  وبینار : لحظۀ دیدار ِ مدیریت ریسک

  تاریخ شروع: 1400/4/9
 • دوره‌ی آموزشی کاربردی نرم افزار MSP
  دوره‌ی آموزشی کاربردی نرم افزار MSP

  تاریخ شروع: 1400/5/10
  دوره آموزشی ®PMI-PBA
  دوره آموزشی ®PMI-PBA

  تاریخ شروع: 1400/5/15
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/5/4
  دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1400/5/18
  دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره ‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1400/5/18
  دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020
  دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020

  تاریخ شروع: 1400/3/8
 • وبینار : لحظۀ دیدار ِ مدیریت ریسک
  وبینار : لحظۀ دیدار ِ مدیریت ریسک

  تاریخ شروع: 1400/4/9
  دوره برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار تخصصی پریماورا
  دوره برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار تخصصی پریماورا

  تاریخ شروع: 1400/4/13
  زمینه و زمانۀ استقرار استاندارد توسعه ی شهروندان در استارت آپ های ایرانی
  زمینه و زمانۀ استقرار استاندارد توسعه ی شهروندان در استارت آپ های ایرانی

  تاریخ شروع: 1400/4/2
  وبینار رایگان آشنایی با مدارک توسعه دهندۀ شهروندان ™Citizen Developer، از انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
  وبینار رایگان آشنایی با مدارک توسعه دهندۀ شهروندان ™Citizen Developer، از انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)

  تاریخ شروع: 1400/3/26
  وبینار رایگان آشنایی با مدرک تحلیل مالکیت محصول (Product Ownership Analysis)
  وبینار رایگان آشنایی با مدرک تحلیل مالکیت محصول (Product Ownership Analysis)

  تاریخ شروع: 1400/3/19
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/4/5

مدرسان

اخبار و بلاگ