• ایزو 21502
 • آزمون PMP
 • PMBOK7th
 • PMBOK40
 • risk
 • PMP2

دوره ها

 • دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس مفاهیم PMBOK7th
  دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس مفاهیم PMBOK7th

  تاریخ شروع: 1401/8/22
  دوره‌ی آموزشی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7th
  دوره‌ی آموزشی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7th

  تاریخ شروع: 1401/7/20
  دوره‌ی آنلاین برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کاربردی در پروژه‌های EPC
  دوره‌ی آنلاین برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کاربردی در پروژه‌های EPC

  تاریخ شروع: 1401/5/28
  دوره‌ی آموزشی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7TH
  دوره‌ی آموزشی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7TH

  تاریخ شروع: 1401/6/6
  دوره‌ی آمادگی آزمون PMP
  دوره‌ی آمادگی آزمون PMP

  تاریخ شروع: 1401/7/2
  دوره آنلاین برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera P6
  دوره آنلاین برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera P6

  تاریخ شروع: 1401/4/26
 • دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس مفاهیم PMBOK7th
  دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس مفاهیم PMBOK7th

  تاریخ شروع: 1401/8/22
 • دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس مفاهیم PMBOK7th
  دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس مفاهیم PMBOK7th

  تاریخ شروع: 1401/8/22
  دوره‌ی آموزشی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7th
  دوره‌ی آموزشی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7th

  تاریخ شروع: 1401/7/20
  دوره‌ی آنلاین برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کاربردی در پروژه‌های EPC
  دوره‌ی آنلاین برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کاربردی در پروژه‌های EPC

  تاریخ شروع: 1401/5/28
  دوره‌ی آموزشی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7TH
  دوره‌ی آموزشی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7TH

  تاریخ شروع: 1401/6/6
  دوره‌ی آمادگی آزمون PMP
  دوره‌ی آمادگی آزمون PMP

  تاریخ شروع: 1401/7/2
  دوره آنلاین برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera P6
  دوره آنلاین برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera P6

  تاریخ شروع: 1401/4/26
  برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP
  برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

  تاریخ شروع: 1401/4/12
  دوره‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1401/4/29
  دوره‌ی تکمیلی آمادگی آزمون ®PMP
  دوره‌ی تکمیلی آمادگی آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1401/4/30
  دوره‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره‌ی آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1401/3/28
  دوره‌ی 504 نکته 504 تست آزمون PMI-ACP
  دوره‌ی 504 نکته 504 تست آزمون PMI-ACP

  تاریخ شروع: 1401/2/25
  دوره‌ی آمادگی آزمون®PMP بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره‌ی آمادگی آزمون®PMP بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1401/2/26
  وبینار آشنایی مقدماتی با مفاهیم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th و آمادگی آزمون ®PMP
  وبینار آشنایی مقدماتی با مفاهیم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th و آمادگی آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1401/2/5
  دوره مسترکلاس پریماورا، Master Class Primavera P6
  دوره مسترکلاس پریماورا، Master Class Primavera P6

  تاریخ شروع: 1401/1/20
  دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK ویرایش هفتم
  دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK ویرایش هفتم

  تاریخ شروع: 1401/1/28

مدرسان

اخبار و بلاگ