• ایزو 21502
 • آزمون PMP
 • تصویر 2
 • تصویر 6
 • risk
 • 8

دوره ها

 • دوره‌ آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره‌ آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1400/11/20
  دوره جامع مدیریت پروژه و آمادگی آزمون ICB4 جهت دریافت مدرک بین المللی IPMA Level D
  دوره جامع مدیریت پروژه و آمادگی آزمون ICB4 جهت دریافت مدرک بین المللی IPMA Level D

  تاریخ شروع: 1400/10/8
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/10/2
  دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015
  دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015

  تاریخ شروع: 1400/8/27
  دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015
  دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015

  تاریخ شروع: 1400/8/27
  دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK7th
  دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK7th

  تاریخ شروع: 1400/9/17
 • دوره‌ آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th
  دوره‌ آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK®7th

  تاریخ شروع: 1400/11/20
  دوره جامع مدیریت پروژه و آمادگی آزمون ICB4 جهت دریافت مدرک بین المللی IPMA Level D
  دوره جامع مدیریت پروژه و آمادگی آزمون ICB4 جهت دریافت مدرک بین المللی IPMA Level D

  تاریخ شروع: 1400/10/8
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/10/2
  دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK7th
  دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK7th

  تاریخ شروع: 1400/9/17
  دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020
  دوره مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21502 ویرایش 2020

  تاریخ شروع: 1400/3/8
  خدمات مشاوره آنلاین مدیریت پروژه، یک ساعت رایگان
  خدمات مشاوره آنلاین مدیریت پروژه، یک ساعت رایگان

  تاریخ شروع: 1400/3/4
 • دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015
  دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015

  تاریخ شروع: 1400/8/27
  دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015
  دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015

  تاریخ شروع: 1400/8/27
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/7/29
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/7/10
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/6/31
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP
  دوره آموزش آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ®PMBOK به همراه مفاهیم Agile مطابق آخرین تغییرات آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1400/6/27

مدرسان

اخبار و بلاگ