برگزاری دوره مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK

برگزاری دوره مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK

دوره مدیریت پروژه برای مدیران عامل شرکتها

این دوره آموزشی جامع که با تدریس جناب آقای دکتر داود جمالی صورت پذیرفت, مورد استقبال مدیران عامل شرکت‌های تابعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا قرار گرفت. دوره کاملا به زبان فارسی برگزار گردید و مفاهیم مدیریت پروژه با ذکر مثالهای متعدد از تجربیات پروژه‌های اجرا شده بر جذابیت این دوره افزود.