• 1
 • تصویر شماره 7
 • 3
 • تصویر 2
 • تصویر 6

دوره های آموزشی

 • دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500،
  دوره آنلاین مدیریت پروژه بر اساس ایزو 21500،

  تاریخ شروع: 1399/4/12
  دوره آنلاين مديريت پروژه بر اساس®PMBOK و آمادگي آزمون ®PMP
  دوره آنلاين مديريت پروژه بر اساس®PMBOK و آمادگي آزمون ®PMP

  تاریخ شروع: 1399/5/5
 • تست شماره 3 ورود به دوره آموزشی مدیریت پروژه
  تست شماره 3 ورود به دوره آموزشی مدیریت پروژه

  تاریخ شروع: 1399/4/11
  تست شماره 2
  تست شماره 2

  تاریخ شروع: 1399/4/11
  تست ورود به دوره آموزشی
  تست ورود به دوره آموزشی

  تاریخ شروع: 1399/4/11
  آموزش نحوه ورود به سامانه برای شروع کلاس آنلاین
  آموزش نحوه ورود به سامانه برای شروع کلاس آنلاین

  تاریخ شروع: 1399/4/11
  آموزش مقدماتی نحوه استفاده از سامانه برای دوره ایزو 21500
  آموزش مقدماتی نحوه استفاده از سامانه برای دوره ایزو 21500

  تاریخ شروع: 1399/4/11
  مقدمه ای بر مدیریت کیفیت
  مقدمه ای بر مدیریت کیفیت

  تاریخ شروع: 1399/4/11
 • تست شماره 3 ورود به دوره آموزشی مدیریت پروژه
  تست شماره 3 ورود به دوره آموزشی مدیریت پروژه

  تاریخ شروع: 1399/4/11
  تست شماره 2
  تست شماره 2

  تاریخ شروع: 1399/4/11
  تست ورود به دوره آموزشی
  تست ورود به دوره آموزشی

  تاریخ شروع: 1399/4/11
  آموزش نحوه ورود به سامانه برای شروع کلاس آنلاین
  آموزش نحوه ورود به سامانه برای شروع کلاس آنلاین

  تاریخ شروع: 1399/4/11
  آموزش مقدماتی نحوه استفاده از سامانه برای دوره ایزو 21500
  آموزش مقدماتی نحوه استفاده از سامانه برای دوره ایزو 21500

  تاریخ شروع: 1399/4/11
  مقدمه ای بر مدیریت کیفیت
  مقدمه ای بر مدیریت کیفیت

  تاریخ شروع: 1399/4/11

مدرسان

اخبار و بلاگ