• دوره آموزشي مديريت پروژه، فصل مديريت ارتباطات پروژه

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1399/3/24
    نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
    تاریخ شروع دوره : 1399/3/24 تاریخ پایان دوره : 1399/3/24
    • دوره آموزشي مديريت پروژه، فصل مديريت ارتباطات پروژه
    • مدرسان