• مديريت ارتباطات پروژه، استاندارد مديريت پروژه بر اساس PMBOK

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1399/3/17
    نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
    تاریخ شروع دوره : 1399/3/17 تاریخ پایان دوره : 1399/3/17
    • مديريت ارتباطات پروژه، استاندارد مديريت پروژه بر اساس PMBOK
    • مدرسان