• جلسه اول، بخش اول، دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

 • این دوره با توجه به اسلایدهای مورد تایید PMIو به صورت مشترک با pmaspire.com برگزار می گردد.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 500,000 ریال

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/9/7
  نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/9/21 تاریخ پایان دوره : 1398/9/21
  • جلسه اول، بخش اول، دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
  • مدرسان