• ادامه مباحث مرتبط با مديريت محدوده پروژه، آموزش مديريت پروژه بر اساس استانداردPMBOK

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1399/3/17
    نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
    تاریخ شروع دوره : 1399/3/18 تاریخ پایان دوره : 1399/3/18
    • ادامه مباحث مرتبط با مديريت محدوده پروژه، آموزش مديريت پروژه بر اساس استانداردPMBOK
    • مدرسان